Alt ıslatma nedenleri tanımlanmadan önce kısa tarifini yapmak gerekirse; Alt ıslatma (enürezis nokturna) son tanı ölçütlerine göre beş yaşından büyük çocuklarda uyku sırasında tekrarlayıcı nitelikte istemsiz idrar kaçırılması, bu davranışın üç ay süreyle en az haftada iki kez ortaya çıkması, okul ya da sosyal yaşantı ile ilgili sıkıntı nedeni olması ve bunun tıbbi bir hastalığa bağlı olmaması olarak tanımlanır. Çocuklar, mesane kontrollerinin gerçekleştiği 2-3 yaşlarına kadar gece altlarını ıslatırlar. Bu durumun problem olarak kabul edilebilmesi için yukarıda da dediğim gibi beş yaşından sonra da devam etmesi gerekir ve 4-5 yaş grubu çocukların yaklaşık % 15’inde görülür. Çocuklarda altlarını ıslatmanın % 80’i gece % 5’i ise gündüz görülmektedir. Her yaş için erkeklerde görülme oranı kızlardan iki kat daha fazladır.
İdrar kaçırma iki şekilde görülmektedir. Bunlardan birincisi ; her gün idrarını tutamama sorunudur ve yatak ıslatma sorununun nerdeyse %80-85’ini oluşturur. İkincisi ise idrarını tutabilmeyi öğrendikten sonra yeniden idrarını tutmakta güçlük çekmeye denir ve bu grupta kalan %20-25’i oluşturur.
Alt ıslatma genellikde dört grupta incelenir:
1- Yalnız gece işeyenler (Nocturnal)
2- Yalnız gündüz işeyenler (Diurnal)
3- Hem gece hem gündüz işeyenler
4- Ara sıra altını ıslatanlar
Alt ıslatma nedenleri:
1- Psikolojik Faktörler: En büyük payı her zaman psikolojik etkenler almaktadır.alt ıslatma bitkisel tedavi
*En sık görülen faktörler:
-Erken yaşta verilmeye çalışılan zorlayıcı tuvalet eğitimi yani ; çocuğun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan tuvalet eğitimi alabilecek olgunluğa erişmeden, çok katı bir tutumla tuvalet eğitimine zorlanması
-Bunun yanında yetersiz kalan tuvalet eğitimi de buna sebep olur
-Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi
-Anaokuluna başlama, okul değiştirme
-Sevilen birinin kaybı gibi kriz yaşantıları
-Aile içerisinde veya çocuğun çevresinde yaşanan psikolojik veya fiziksel şiddetin varlığı
2- Genetik ve Ailesel Faktörler: Genetik yatkınlık en sık öne sürülen nedenlerden birisidir. Bu problemi yaşayan çocukların yüzde % 75’inin birinci derece akrabalarında da aynı sorunun yaşandığı saptanmıştır. Düşük sosyoekonomik düzey, koşullarının yetersizliği, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin düşük olması, kurum bakımında olma gibi durumlar riski artırmaktadır.
3- Uyku Bozuklukları: Önemli problemlerden biri uykuda mesane dolgunluğunun hissedilmemesi ve tuvalete gitmek için uyanılamamasıdır. Uyku bozukluğu olan çocukların bir diğer özelliği uyandırma amacıyla yapılan uyarılara diğer çocuklara göre daha az tepki verirler. Bu çocukların çoğu kendiliğinden uyanamazlar, ancak yatağı ıslattıktan sonra uyanabilirler.kız çocuklarda altını ıslatma
4- Yanlış Tuvalet Eğitimi: Çocukların tuvalet eğitimi kazanması sinir sisteminin ve mesane bölgesindeki kasların gelişimi ile ilgilidir. Çoğu çocuk 24-36 ay arasında idrarını gece gündüz kontrol edebilecek bedeni olgunluğa ulaşır.Ebeveynlerin tuvalet eğitimi sırasında farklı tutum , davranışları ve yanlış yöntemlerle tuvalet eğitiminin verilmeye çalışılması alt ıslatmanın sebeplerindendir.
5- Fiziksel Faktörler: Çocuğun mesane kaslarının kontrolünü sağlayamadığı durumlardır.
Alt ıslatma nedenleri araştırılırken ailenin görüşüne de başvurulmalıdır.

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Mücahit KAYA ya teşekkürler

 

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Alt ıslatma nedenleri” Yazısında Yorum Yok

babi