Proctoloji kalın barsağın son kısmı ve makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Genel Cerrahinin alt branşıdır. Yunanca’daki proktos (makat) ve logos bilim anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir.

İstanbul Basur Doktorları

Proktolog, proctoloji uzmanı makat bölgesi hastalıklarının tedavisi ile uğraşan Genel Cerrahi Uzmanlarına verilen isimdir. Proktolog makat bölgesi hastalıklarının (hemoroid, makat çatlağı, makatta fistül, kıl dönmesi, makat sarkması vb. hastalıklar) teşhisi yanı sıra ameliyatsız yöntemlerle tedavilerini ve ameliyatlarını uygularlar.

Eğer makat hastalığınız varsa, hastalığınızın tedavisini araştırırken en önemli noktalardan biri doktor ve klinik seçimidir.

Bu bölümde İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında yüzlerce genel cerrahi uzmanı olmasına karşılık genel cerrahinin sadece proctoloji dalı ile ilgilenen proktoloji doktorlarının isim ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

İstanbul’da anüs bölgesi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ve sadece bu bölge hastalıklarının tedavisini yapan teknolojiye dayalı tedavi yöntemlerini uygulayan uzmanlar ve çalıştıkları kliniklerin bilgi amaçlı hazırlanmış internet sitelerine yer verilmiştir.

Genel cerrahi iç hastalıkları gibi çok geniş bir bilim dalıdır. Cerrahi de bilgi birikimi, deneyim ve el becerisi çok önemlidir. Cerrahın ilgilendiği alan sayısı arttıkça tedavide başarısı azalacak ve görülen komplikasyon oranı da artacaktır.

Az sayıda hastalıkla ilgilenen uzman ilgilendiği alana yönelik daha çok hasta görür ve buna bağlı olarak da deneyimi, bilgisi ve el becerisi artar. Sadece anüs hastalıkları ile ilgilendiği için o alandaki yenilikleri izleme ve uygulama şansı daha fazladır.

Bölge hastalıkları tedavi merkezleri belli bir bölgenin hastalıkları ile ilgilendikleri için tüm yenilikleri takip ederler ,hastalıkların tedavisinde kullanılan teknolojileri kliniklerine getirirler ve uygularlar.

En iyi proktoloji uzmanı yenilikleri takip eden, çağdaş yöntemleri uygulayan, alanı ile ilgili yeni teknolojileri kullanan, en az komplikasyon oluşturan yöntemleri kullanan en iyi proktoloji doktorudur.

Makat hastalıkları tedavisini yapan proctoloji uzmanı hastasına;

 • Nüks daha az olmalı,
 • Hasta günlük yaşamını sürdürebilmeli,
 • En kısa sürede işine ve sosyal hayatına dönebilmeli,
 • Uzun süre yüzüstü pozisyonda yatmak zorunda kalmamalı,
 • Uzun süre pansuman gerektirmemeli,
 • Anatomik yapı bozulmamalı,
 • Narkoz ve risklerini yaşatmamalı,
 • Mahremiyet açısından mümkün olduğunca az sayıda ekip tarafından uygulanabilmeli,
 • Tedaviniz 5-15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmeli,
 • Hastanede yatış gerektirmemeli,
 • Hastanede yatmak zorunda kalmadığınız için herkes sizin hastalığınızı öğrenemez,
 • Tedavi çok kısa sürede gerçekleştirilebildiği için muayeneyi takiben tedavi yapılabilir yada istediğiniz tarihe randevu alma şansı olabilmeli,
 • sunabilmelidir.

Proktoloji Kliniğinde

Laser, radyo frekans, infrared fotokoagülatör, rubber band ligasyon cihazı,koter mutlaka bulunmalı. Microsinusectomi, THD , band ligasyonu ve skleroterapi yapılabilmelidir.

Genel cerrahi branşından hekimlerin sadece anüs bölgesi hastalarının tedavisine yoğunlaşmış olan IDEA KLİNİK Bakırköy, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki her üç şubede proctoloji uzmanları ve ileri teknoloji cihaz ve yöntemleri ile makat hastalıklarının tedavisini yapmaktadır. İstanbul dışında Bursa İzmir ve Ankara’da da hizmet birimleri vardır. edi uzman hekimle 6 şubede hizmet vermektedir.

İstanbul’da proktoloji tedavi merkezleri ve doktorları ;

Avrupa yakası proktoloji tedavisi (Bakırköy)

Op. Dr. Atilla KAYA

Doktor Atilla KAYA

 

Op. Dr. Seher ŞİRİN

Doktor Seher Şirin

 

Avrupa Yakası proktoloji tedavisi (Şişli)

Op.Dr. Nizam KURTDERE

Doktor Nizam Kurtdere

 

Anadolu yakası proktoloji tedavisi (Kadıköy)

Op.Dr. Ali Rıza Şahap BARLAS

Doktor Ali Rıza Şahap Barlas
Bu konuda İstanbul’da 3 şubeyle hizmet veren Idea klinik dikkat çekmektedir.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi genel cerrahi branşında da alt branşlar giderek yaygınlaşmaktadır. Sadece karaciğer safra ile ilgilenen, fıtıkla ilgilenen, guatr ile ilgilenen spesfikleşmiş uzmanlık özellikle büyük şehirlerde gün geçtükçe artmaktadır.

Diğer büyük şehirlere de göz atmak gerekirse

İzmir Proktoloji Uzmanı
Op.Dr.Demet AĞRAS
Atatürk Caddesi No:174/1 Kat:4 Cumhuriyet Meydanı KONAK
Tel: 0232 422 10 06
WhatsApp, GSM: 0542 295 52 54

Bursa Proktolji Uzmanı
Op.Dr.Ergun Aygören
FSM Bulvarı İlknur Sokak No:3 Nilüfer / BURSA
Tel: 0224 247 10 06 GSM – WhatsApp: 0532 152 26 75

Ankara Proktoloji Uzmanı 
Op Dr Adil Altınsoy
Yener İş Hanı Atatürk Bulvarı No:81/5 Kızılay – ANKARA
Tel: 0312 431 75 47 – 0312 431 95 47 GSM – WhatsApp: 0505 119 36 90

Burada adı anılan tüm uzmanlar genel cerrah olmalarına rağmen sadece makat hastalıklarına yoğunlaşmışlardır ve bölgenin tüm hastalıkları konusunda tecrübe ve teknolojiye sahiptirler.
Tecrübe şunu getirmektedir; bir hastalık konusundaki tüm tedavi yöntemlerini bildikleri için hastalarına tüm seçenekleri sunabilmektedir. Oysa hastanenin genel cerrahi servisine gittiğinizde sizi kendi bildiği yönteme ikna ederler.

Proktoloji Hangi Bölüm

Yukarıda bahsedildiği gibi anüs bölgesi ve komşuluğundaki bölgelerde görülen hastalıklara bakan bölümdür.
Bu hastalıklar; Basur (hemoroid), makat çatlağı (anal fissür), kıl dönmesi (pilonidal sinüs), siğil (kondilom), polipler (et benleri), makat apsesi, fistül, mayasıl.

Proktoloji Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar

Proktoloji kelimesi prokto yani makat bölgesi ve logos yani bilim dalı kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş Latince kökenli bir kelimedir. Makat bölgesi hastalıklarının teşhis ve tedavisine bakan branş uzmanına da proktolog denir. Ve şu hastalıklarla ilgilenmektedir
Hemoroid (basur)
Makat Çatlağı (anal fissür)
kadın makat hastalıkları uzmanıKıl dönmesi (pilonidal sinüs)
Fistül (anüste ek kanal olması)
Kondilom (ano genital siğiller)
Anal sinüs
Proktit
Anüs ve rektum kanserleri
Mayasıl (anal dermatit)
Bölgesel kıl dibi iltihapları
Makat apsesi
Anüs estetik sorunları
Makat genişlemesi
Anüs darlığı (anal stenoz)
Proktoloji uzmanları temelde genel cerrahi uzmanlarıdır yani genel cerrahi dalının alt dalıdır. Bir bölgeye yoğunlaştıkları için genel cerrahi branşına giren guatr, meme, safra kesesi, mide, dalak, karaciğer, fıtıklar ve diğer karın için hastalıklarıyla ilgilenmez daha çok makat bölgesi hastalıklarıyla ilgilenir. Buna bağlı olarak gerek teknoloji, gerek bilgi birikimi gerekse tecrübe konusunda genel cerrahlardan daha iyi yerlere gelirler.
Uzman seçiminde bu ve benzeri şekilde spesfik çalışan uzmanlar daha yetkin olmaktadırlar.

Proktoloji Uzmanı Olan Hastanelerproktoloji uzmanları

Devlete ait sağlık kuruluşlarında genellikle bulunmaz ama araştırma ve eğitim hastanelerinde ve yeterince hoca kadrosu olan üniversitelerde branş ayrımı yapıldığı için bulunmaktadır. Onun dışında genellikle özel sektörde hizmet verirler. Teknoloji sayesinde ayaktan tedavi yapılabildiği için sıklıkla muayenehane ve ayaktan tedavi kliniklerinde bulunmaktadır. Muayenehane konusunda en ünlü kişi Op.Dr.Mevlüt Topbaş bilinir, klinik olarak ta Türkiye’de 5 şube ile hizmet veren idea klinik öne çıkmaktadır.

Kadın Proktoloji Uzmanı
proktolog

Ne yazık ki Türkiye bu konuda oldukça şanssız. İki sebeple şanssız ; birincisi Kadın makat hastalıkları uzmanı sayısı az, ikincisi ise mutaasıp kadın sayısı fazla olduğu için talep fazla. İnternet şöyle bir araştırıldığında Op.Dr.Seher Şirin adı öne çıkmaktadır. Op Dr Seher Şirin proctoloji yanı sıra meme hastalıklarıyla da ilgilenmektedir ve her iki konuda da çok sayıda bilimsel çalışmaya katkı sağlamıştır. Uzun yıllar İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde eğitmen olarak çalışması çok sayıda bilimsel çalışmanın önünü açmıştır. İletişim bilgileri için kişisel sitesi sehersirin.com sitesine bakılabilir.

Proktolog krem isimli ilaç bu uzmanlık alanını çağrıştırması için kullanılmıştır.

İstanbul Varis Doktorları

Doktor önerileri sitesinde hastalıklarla ilgili genel öneriler yanı sıra hastalığınızın tedavisini araştırırken dikkat etmeniz gereken noktalardan doktor ve klinik seçimi ile ilgili bilgiler de sayfalar halinde eklenecektir.
Aşağıda okuyacağınız klinikler İdea Klinik şubeleridir.

İstanbul Fleboloji Uzmanları

Bu sayfada İstanbul ili sınırları içinde çalışan kalp damar cerrahisi uzmanı olmasına rağmen genel olarak kalp damar cerrahisi branşının onlarca çeşit tedavisi ile değil sadece fleboloji üzerine yoğunlaşmış uzmanların adı ve iletişim bilgilerine yer verilmiştir.

İstanbulda varislerin tedavi yöntemleri konusunda uzmanlaşmış ve sadece toplar damar hastalıkları tedavileri yaptığı için çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayan ve güncel teknolojilere sahip kalp damar cerrahisi uzmanları ve klinikleri yanı sıra yine İstanbul da faaliyet gösteren varis tedavi merkezlerinin bilgi sitelerine de yer verilmiştir.

Bilindiği üzere tıp bir çok branşa ayrılmıştır, bilgi birikimi ve sürekli eklenen yeni teknolojiler sebebiyle ayrılmış bu branşlar da ayrıca kendi alanında alt branşlara ayrılmıştır.
En basit örneğiyle dahiliye yani iç hastalıkları diye bir branş var ama dahiliye branşı kardioloji, gastro enteroloji, göğüs hastalıkları gibi birçok alt branşlara da bölünmüştür.

Bir doktorun tedavi ettiği hastalık sayısı azaldıkça o hastalık konusunda tecrübe ve bilgi birikimi buna paralel olarak ta hasta sayısı artmaktadır.
Bilgi ve tecrübe yenilikleri izleme gereksinimi ortaya çıkardığı için de yeni teknolojileri kullanıma sokmaktadır.

İstanbul’da Varis Tedavi Merkezleri

Anadolu Yakası Varis Tedavisi Kadıköy

Prof.Dr.Hasan Berat CİHAN

Doktor Hasan Berat CİHAN     

 

Avrupa Yakası Varis Tedavisi

Op Dr Orhan COŞKUN Bakırköy

Doç. Dr. Onur GÜRER Şişli

Doktor Onur Gürer     

 

Bu şubeler dışında

Op Dr Serkan Akarsu İzmir

Op Dr Nihat Aydın Ankara

Op Dr Eren Anğ Bursa

Şubelerimizde de tüm varislerin tedavileri yapılmaktadır. Diğer şubeler her ilde bir şube şeklindeyken İstanbulda 3 şube ile hizmwet verilmektedir.
Bunun en önemli sebebi mega kent istanbulun ulaşım sorunudur. Bir semtten diğer semte gitmek saatler aldığı için hizmeti hastanın ayağına götürmüş olduk Her üç şube de en merkezi konumdadır.
Şubelerin birinde başlayan hasta yaşadığı ilçeyi değiştirmesi durumunda istediği şubeden hizmet alabilmektedir. Bu kural hastalara kolaylık sağlanması için konmuştur. Başka şubeye gitmek isteyen hasta ek ücret ödemez.

Uygulanan Varis Tedavi  Yöntemleri

Skleroterapi
Damarın içine ilaç verilerek yok edilmesi
Köpük tedavisi
Skleroterapide kullanılan ilacın köpürtülerek verilmesi
Radyo frekans
Kılcal damar çatlamaları ve EVRFA uygulamaları
Lazer
Kılcal varislerde ve EVLA uygulaması.
Zamk tedavileri
kalın damarları yok etmede damarın içine yapıştırıcı verme
EVLA
Damarı içerden lazerle yok etmeEVRFA
Damarı içinden radyo frekansla yakarak yok etme