Proctoloji kalın barsağın son kısmı ve makat bölgesi hastalıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Genel Cerrahinin alt branşıdır. Yunanca’daki proktos (makat) ve logos bilim anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir.

Proktolog, proctoloji uzmanı makat bölgesi hastalıklarının tedavisi ile uğraşan Genel Cerrahi Uzmanlarına verilen isimdir. Proktolog makat bölgesi hastalıklarının (hemoroid, makat çatlağı, makatta fistül, kıl dönmesi, makat sarkması vb. hastalıklar) teşhisi yanı sıra ameliyatsız yöntemlerle tedavilerini ve ameliyatlarını uygularlar.

Eğer makat hastalığınız varsa, hastalığınızın tedavisini araştırırken en önemli noktalardan biri doktor ve klinik seçimidir.

Bu bölümde İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında yüzlerce genel cerrahi uzmanı olmasına karşılık genel cerrahinin sadece proctoloji dalı ile ilgilenen proktoloji doktorlarının isim ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

İstanbul’da anüs bölgesi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış ve sadece bu bölge hastalıklarının tedavisini yapan teknolojiye dayalı tedavi yöntemlerini uygulayan uzmanlar ve çalıştıkları kliniklerin bilgi amaçlı hazırlanmış internet sitelerine yer verilmiştir.

Genel cerrahi iç hastalıkları gibi çok geniş bir bilim dalıdır. Cerrahi de bilgi birikimi, deneyim ve el becerisi çok önemlidir. Cerrahın ilgilendiği alan sayısı arttıkça tedavide başarısı azalacak ve görülen komplikasyon oranı da artacaktır.

Az sayıda hastalıkla ilgilenen uzman ilgilendiği alana yönelik daha çok hasta görür ve buna bağlı olarak da deneyimi, bilgisi ve el becerisi artar. Sadece anüs hastalıkları ile ilgilendiği için o alandaki yenilikleri izleme ve uygulama şansı daha fazladır.

Bölge hastalıkları tedavi merkezleri belli bir bölgenin hastalıkları ile ilgilendikleri için tüm yenilikleri takip ederler ,hastalıkların tedavisinde kullanılan teknolojileri kliniklerine getirirler ve uygularlar.

En iyi proktoloji uzmanı yenilikleri takip eden, çağdaş yöntemleri uygulayan, alanı ile ilgili yeni teknolojileri kullanan, en az komplikasyon oluşturan yöntemleri kullanan en iyi proktoloji doktorudur.

Makat hastalıkları tedavisini yapan proctoloji uzmanı hastasına;

 • Nüks daha az olmalı,
 • Hasta günlük yaşamını sürdürebilmeli,
 • En kısa sürede işine ve sosyal hayatına dönebilmeli,
 • Uzun süre yüzüstü pozisyonda yatmak zorunda kalmamalı,
 • Uzun süre pansuman gerektirmemeli,
 • Anatomik yapı bozulmamalı,
 • Narkoz ve risklerini yaşatmamalı,
 • Mahremiyet açısından mümkün olduğunca az sayıda ekip tarafından uygulanabilmeli,
 • Tedaviniz 5-15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebilmeli,
 • Hastanede yatış gerektirmemeli,
 • Hastanede yatmak zorunda kalmadığınız için herkes sizin hastalığınızı öğrenemez,
 • Tedavi çok kısa sürede gerçekleştirilebildiği için muayeneyi takiben tedavi yapılabilir yada istediğiniz tarihe randevu alma şansı olabilmeli,
 • sunabilmelidir.

Bir proktoloji kliniğinde;

Laser, radyo frekans, infrared fotokoagülatör, rubber band ligasyon cihazı,koter mutlaka bulunmalı. Microsinusectomi, THD , band ligasyonu ve skleroterapi yapılabilmelidir.

Genel cerrahi branşından hekimlerin sadece anüs bölgesi hastalarının tedavisine yoğunlaşmış olan IDEA KLİNİK Bakırköy, Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki her üç şubede proctoloji uzmanları ve ileri teknoloji cihaz ve yöntemleri ile makat hastalıklarının tedavisini yapmaktadır. İstanbul dışında Bursa İzmir ve Ankara’da da hizmet birimleri vardır. edi uzman hekimle 6 şubede hizmet vermektedir.

İstanbul’da proktoloji tedavi merkezleri ve doktorları ;

Avrupa yakası proktoloji tedavisi (Bakırköy)

Op. Dr. Atilla KAYA

Doktor Atilla KAYA

 

Op. Dr. Seher ŞİRİN

Doktor Seher Şirin

 

Avrupa Yakası proktoloji tedavisi (Şişli)

Op.Dr. Nizam KURTDERE

Doktor Nizam Kurtdere

 

Anadolu yakası proktoloji tedavisi (Kadıköy)

Op.Dr. Ali Rıza Şahap BARLAS

Doktor Ali Rıza Şahap Barlas
Bu konuda İstanbul’da 3 şubeyle hizmet veren Idea klinik dikkat çekmektedir.

Bütün hastalıklarda olduğu gibi genel cerrahi branşında da alt branşlar giderek yaygınlaşmaktadır. Sadece karaciğer safra ile ilgilenen, fıtıkla ilgilenen, guatr ile ilgilenen spesfikleşmiş uzmanlık özellikle büyük şehirlerde gün geçtükçe artmaktadır.

Diğer büyük şehirlere de göz atmak gerekirse

İzmir Proktoloji Uzmanı
Op.Dr.Demet AĞRAS
Atatürk Caddesi No:174/1 Kat:4 Cumhuriyet Meydanı KONAK
Tel: 0232 422 10 06
WhatsApp, GSM: 0542 295 52 54

Bursa Proktolji Uzmanı
Op.Dr.Ergun Aygören
FSM Bulvarı İlknur Sokak No:3 Nilüfer / BURSA
Tel: 0224 247 10 06 GSM – WhatsApp: 0532 152 26 75

Ankara Proktoloji Uzmanı 
Op Dr Adil Altınsoy
Yener İş Hanı Atatürk Bulvarı No:81/5 Kızılay – ANKARA
Tel: 0312 431 75 47 – 0312 431 95 47 GSM – WhatsApp: 0505 119 36 90

Burada adı anılan tüm uzmanlar genel cerrah olmalarına rağmen sadece makat hastalıklarına yoğunlaşmışlardır ve bölgenin tüm hastalıkları konusunda tecrübe ve teknolojiye sahiptirler. Tecrübe şunu getirmektedir; bir hastalık konusundaki tüm tedavi yöntemlerini bildikleri için hastalarına tüm seçenekleri sunabilmektedir. Oysa hastanenin genel cerrahi servisine gittiğinizde sizi kendi bildiği yönteme ikna ederler.

Proktoloji Hangi Bölüm
Yukarıda bahsedildiği gibi anüs bölgesi ve komşuluğundaki bölgelerde görülen hastalıklara bakan bölümdür.
Bu hastalıklar; Basur (hemoroid), makat çatlağı (anal fissür), kıl dönmesi (pilonidal sinüs), siğil (kondilom), polipler (et benleri), makat apsesi, fistül, mayasıl.