İzmir Kıl Dönmesi Tedavisi
İzmir de kıl dönmesi (pilonidal sinüs) tedavisi yaptırabilecek yerler genellikle klasik ameliyat yöntemleriyle tedavi yapmaktadır. Son yıllarda giderek yaygınlaşan çağdaş yöntemler Bascom procedür, pit picking ve mikro sinüsektomi yöntemlerinin yapıldığı yerler sınırlı sayıdadır.

Genel cerrahi branşının onlarca hastalığını tedavi etmek yerine sadece makat bölgesi hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen proctoloji uzmanları bu yeni yöntemleri daha yaygın bir şekilde uygulamaktadır.

İzmir de proctoloji doktoru Op. Dr. Demet Ağras sadece makat bölgesi hastalıklarıyla ilgilenmekte ve pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde yeni yöntem mikro sinüsektomi dahil gerekli her yöntemi uygulamaktadır. Op. Dr. Demet Ağras tarafından hastalığın düzeyine göre en uygun yöntem belirlenmekte ve tedavisi yapılmaktadır, ilerlemiş kıl dönmesi hastalarında klasik cerrahi yöntemlerin en başarılısı Karidakis yöntemini uygulamaktadır.

Fenol tedavisi İzmir de pek yapılmamaktadır, başarısızlığı sebebiyle büyük oranda terk edilen fenol yada diğer bir madde gümüş tedavisi İzmir de de büyük oranda terk edilmiş yerini çağdaş tedavi yöntemlerine bırakmıştır.

kıl dönmesi ameliyatı izmirMikrosinüsektomi İzmir’de idea klinikte yapılmaktadır, klasik ameliyatların olumsuzluklarını yaşamak daha doğrusu hastasına yaşatmak istemeyen doktorlar yeni ameliyat yöntemlerine geçmekte, çağdaş yöntemleri uygulayan doktor sayısı giderek artmaktadır.
Kıl dönmeniz varsa yöntemleri, bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz yönlerini iyi değerlendirmelisiniz çünkü 10-15 çeşit ameliyat tekniği vardır ve her birinin kendince avantajları vardır siz bunlardan size uyanı seçmelisiniz.

Mesela

Açık bırakma yöntemi cerrah için kolaydır ama 4-6 ay pansuman gerektirir buna karşın Bascom veya mikro sinüsektomi ameliyatında pansuman gerekmez ve aynı gün okul yada işe dönülebilir. Bunun gibi avantaj ve dezavantajları iyi araştırmadan karar vermeyin.

Çağdaş Ameliyatların Avantajları
Aynı gün işe, okula, sosyal yaşama dönülebilir
Yara bakımı pansuman gerekmez
Ağrı minimaldir, genellikle ağrı kesici kullanmak gerekmez
Yaralanma küçük olduğu için tekrar riski çok azdır % 2-3 kadardır
Yine kesik küçük olduğu için iltihap ve kanama ihtimali azdır
Kısa sürer
Narkoz gerekmez 2 cm lik yer uyuşturularak yapılır
hastanede yatmak gerekmez
İstirahat önerilmez
Üç gün sonra banyo yapılabilir (eski yöntemlerden sonra 12- 15 gün banyo yapılmaz)