Kıl dönmesi ameliyatları 10 dan fazla şekilde uygulanmaktadır. Bu sayfada dünyada yapılan bütün kıl dönmesi ameliyatları ile ilgili bilgileri mevcuttur. Ayrıntılı bilgi ve resim için kildonmesi.com.tr sitesine bakabilirsiniz.
Kıl dönmesi hastalığı tedavi amacıyla en fazla ameliyat tekniğinin tarif edildiği hastalıklardan biridir ve 14 çeşit ameliyat vardır. Bunların bir kısmı yaygın yapılırken bir kısmı çok seyrek yapılmakta bazıları ise tamamen terk edilmiş durumdadır.
Ameliyata karar vermeden önce hangi yöntemle nasıl bir ameliyat olacağınıza iyi karar vermelisniz çünkü her ameliyatın olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Kıl dönmesi ameliyatlarını çağdaş ve klasik olarak iki sınıfa ayırabiliriz, her iki sınıfta da çok sayıda yöntem vardır. Bu sayfada bunların en fazla yapılanlarını göreceksiniz.

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyatları

Bascom ameliyatı

Kıl dönmesi tedavisinde uygulanan ameliyatlardan biridir ve ilk yapan kişinin ( Dr.John BASCOM )adıyla anılmaktadır. Tüm dünyada yapılmaktadır. Diğer ameliyatlardan ayrılan temel mantığı kıl yumağının çıkarılabilecek en küçük cilt kesisiyle çıkarılmasıdır.

Çok sayıda delik varsa bütün delikleri içerecek en küçük cilt kısmı kesilerek çıkarılır.

Bu ameliyatı tarif eden kişinin mantığı şudur;kıl dönmesi vücuda batmış kıymık parçası gibi yabancı bir cisimdir nasıl kıymık battığında sadece kıymığı çıkarıyorsak kıl dönmesinde de sadece kıl yumağını çıkarmak yeterlidir, kıl yumağının etrafındaki sağlıklı dokuyu çıkarmak gereksidir ve ameliyat sonrası sorunların daha fazla olmasına sebep olur.

Bascom ameliyatının klasik ameliyatlara üstünlüğü

 •  Küçük kesi daha az ameliyat izi
 • Yaralanan alan küçük olduğu için tekrar ihtimali azdır (% 3)
 • Aynı gün işe dönebilme
 • Daha az ağrı,
 •  Daha az kanama riski
 • İltihap ihtimalinin düşük olması
 • İltihap gelişmesi halinde daha erken düzelme
 •  Yataklı tedavi kurumu gerektirmez
 • Yatak istirahati gerektirmez
 •  Narkoz gerektirmez 2 cm lik yerin uyuşturulması yeterlidir.
 • Daha ekonomiktir
 •  Diğer ameliyatlardan daha kısa sürede yapılabilir

Kıl Dönmesi Ameliyat Videosu Kıyaslamalı
Bu videoda çağdaş yöntemlerle klasik yöntemlerin farkını net bir şekilde görebilirsiniz.

Mikro sinüsektomi ameliyatı
Kıl dönmesinde mikro sinüsektomi yöntemiyle tedavisi. Hastaya teşhis konulup tedaviye karar verildiğinde sonraki yıllarda oluşabilecek tekrar ihtimalini azaltmak için kıl dönmesi alanına lazer uygulanır.
Lazer uygulamasından sonra hasta tedavi masasına alınır ve bölge temizliği takiben ameliyata alınır. Diğer yöntemlerdeki gibi narkoz gerekmediği için günlerce tahlil,konsultasyon, hastanede yatmayı gerektirmez.

Tedavi Yönteminin Yapılışı
2 cm lik cilt uyuşturulur. Uyuşturma işleminden sonra giriş deliklerini alabilecek en dar cilt alanı kesilir ve mikro cerrahi aletleri yardımıyla bu küçük delikten sinüs (kıl yumağı) bir bütün olarak kapsülüyle birlikte çıkarılır.
Bütün olarak çıkarılmasının önemi doku içinde kıl kalmadığından emin olmayı sağlamasıdır kapsülüyle çıkarıldığı için doku içinde kıl kalma ihtimali yoktur bu sayede hastalığın kesin tedavisi yapılmış olur.
Cilt altının kıllardan arındırıldığından emin olunduktan sonra olabilecek küçük kanamalar elektrokoter ile durdurulur.

Mikro Sinüsektomi Son Aşaması
Son aşamada oluşan 1-2 cm lik cilt kesisi gizli (estetik) ve emilebilir dikişlerle kapatılır. Gizli kapatılması küçük kesinin saatler içerisinde dış ortama karşı kapalı olmasını, bu da pansuman ve yara bakımı gibi uygulamalara ihtiyaç olmamasını sağlamaktadır.

Ameliyat sonrası
İşlem bitişi hasta kendi aracını kullanarak işinin başına dönebilir.Genellikle ağrı kesici almayı gerektirmeyecek kadar hafif bir ağrı olur.
Mikro sinüsektomi yöntemi ile kıl dönmesi ameliyatının en büyük avantajı iş gücü kaybı olmaması ve tekrar etme ihtimalinin % 3 civarında olmasıdır. Bu üstünlükler tekniği tercih edilir hale getirmektedir

Pit Picking
Kıl giriş deliklerinin alınıp bu deliklerden kıl yumağının olduğu yerin kazınarak temizlenmesi şeklinde uygulanır. Yöntem olarak Bscom ameliyatıyla fenol yönteminin karışımına benzer bir uygulamadır. En önemli dez avantajı fenol yönteminde olduğu gibi içerinin yeterince temizlendiğinden emin olunamamasıdır çünkü temizleme işi körleme yapılmaktadır. Erken dönem vakalarda (1.-2.derece) uygulanabilmektedir,ilerlemiş vakalarda (3.-4.-5. derece) uygulama şansı yoktur. İşlem kısa sürede yapılabilir,işlemden hemen sonra hasta normal yaşamına dönebilir.
Uygulama sınırı dar olduğu için çağdaş yöntemler arasında seyrek yapılandır.

Karidakis operasyonu

Yunan bir cerrahın tarif ettiği ameliyattır, mantık olarak flap ameliyatlarına benzer yani yan taraftan cilt kaydırma ameliyatıdır. Yan taraftan kaydırılan cilt ayrı bir parça halinde değil hafif kaydırma şeklinde orta hatta alınır.

Kıl dönmesini içeren cilt kesisi tam ortadan değil ortanın bir tarafından daha fazla olacak şekilde yapılır ve az kesilen tarafın cildi orta tarafa çekilerek dikilir.

Tekrar ihtimali diğer flap ameliyatlarına yakındır.

Karydakis ameliyatının üstünlüğü;
Daha az iz kalır
Uygulaması kolaydır
Ağrı daha azdır
Daha az cilt kesildiği için kanama iltihap gibi riskleri daha azdır

Karidakis ameliyatının dezavantajları
Mikro sinüsektomi ( bascom ) ameliyatına göre daha büyüktür
Gereksiz yere çıkarılan sağlam doku fazladır
Narkoz gerektirir
Hastanede yapılamsı gerekir
12-15 gün istirahat gerekir.
Uygulamayı bilen cerrah sayısı azdır.
Yataklı kurum gerektirdiği için daha pahalı bir yöntemdir.

Açık bırakma yöntemi;

Yumağın olduğu ve eğer varsa akıntının olduğu delikleri içine alacak şekilde çok geniş bir cilt parçası kesilerek alınır. Hastalık dar bir alanda da olsa geniş bir alanda da olsa alınan doku miktarı oldukça geniş tutulur.
Aslında çıkarılan dokunun % 90-95 kadarı sağlıklı ve gereksiz yere çıkarılan dokudur. Kıl dönmesi genellikle 1-2 cm lik yerdedir ama çıkarılan doku 8-15 cm kadardır.

Şağıdaki resimlerde de görüleceği gibi kıl dönmesi ameliyatları içinde en geniş yara bırakılan ve kapanması 4-6 ayı bulan bir yöntemdir. Bu hastalığın tedavisi konusunda tecrübeli klinik ve doktorların giderek daha az yapmaktadır.

Açık bırakma yönteminin avantajları
Her cerrah uygulayabilir
Her kıl dönmesi hastasına uygulanabilir
Ameliyatı cerrah açısından kolaydır ve çabucak bitirilebilir

Açık bırakma tekniğinin olumsuzlukları
4-6 ay kadar yara bakımı ve pansuman gerekebilir
Abartılı ameliyat izi kalır
İş gücü kaybı uzundur
Narkoz gerektirir
Yatmak gerektiği için yataklı tedavi kurumunda yapılabilir.
Aylarca kokulu akıntı olur
Pansuman uzun sürdüğü için hastaya zaman kaybı ve ekonomik yük getirir.
Tüm bu olumsuzluklar göz önüne alındığında en son tercih edilecek yöntem olmalıdır.

Primer (direkt )kapama yöntemi

Sinüsün olduğu yeri keserek alıp direk düz bir şekilde dikme ameliyatıdır. İlk uygulanan ameliyatlardandır ve her cerrahın bildiği bir tekniktir.
Kolay uygulandığı için yaygın bir şekilde yapılmaktadır ancak tedavide yenilikleri takip eden cerrahların daha az tercih ettiği bir yöntemdir. Tercih edilmeyişinin en önemli nedeni tekrar ihtimalinin tüm yöntemlerden daha yüksek olmasıdır.

Farklı istatistiki veriler olsa da genellikle % 47 ler civarında tekrarı olduğu bilinir.

Yöntemde kıl dönmesinin olduğu alan genişçe bir baklava dilimi gibi çıkarılır ve açık yer direk kapatılır. Özellikle çok ilerlememiş vakalarda çıkarılan dokunun % 90 kadarı sağlıklı dokudur.

Ameliyat sonrası gerginliğin en fazla olduğu tekniktir ve bu gerginlik ağrının en önemli sebebidir. Kıl dönmesi ameliyatları arasında ameliyat sonrası ağrının en fazla yaşandığı tekniktir.

Üstünlükleri sebebiyle yerini yavaş yavaş flap yöntemlerine bırakmıştır, yenilikleri izleyen kliniklerde oldukça az yapılmaktadır.

Yarı açık bırakma tekniği (marsupializasyon)

Açık bırakma ameliyatıyla primer kapatma nın karışımı bir ameliyattır, marsupializasyon ameliyatı denir. hastalıklı bölge etraftaki geniş sağlıklı doku ile birlikte çıkarılır,oluşan geniş açıklık cildin kesik kenarları kuyruk sokumu kemiğine dikilir her iki tarafta aynı şekilde dikilir ve ortada 1-2 cm açık yer bırakılır.Başarısı düşük ve açık gibi zahmetli bir bakım dönemi olduğu için seyrek yapılan bir ameliyattır. Açık bırakma ve pirimer kapatma ameliyatları gibi ilk tarif edilenlerdendir. Yapanların sayısı çok azalmıştır.

Limberg flap ameliyatı

İlk defa yapan kişinin adıyla anılan bir ameliyat tekniğidir. Flap ameliyatlarınında ilk tarif edilenidir. Daha sonra çok değişik cilt kaydırma ameliyatları tarif edilmiştir.
Resme dikkat edildiğinde aslında sorun 1 cm lik bir alandadır ama ameliyatın tekniği gereği çok abartılı düzeyde kesik yapılmaktadır. Pilonidal sinüsün olduğu alanı alıp yan taraftan cilt çekme ameliyatıdır. Ameliyatın mantığı çıkarılan dokudan sonra cilt dikildiğinde gerginlik olmasını engellemek ve ortaya yan taraftan daha dayanıklı cilt getirmektir.

Orta alandan sinüsün olduğu yer baklava dilimi şeklinde çıkarılır sağ taraftan aynı ölçülerde cilt bir kenarı sağlam bırakılıp 3 kenarı kesilerek boş alana dikilir. Genel olarak değerlendirildiğinde gerçekte 1-2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için 20 cm lik cilt kesilir. Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır.

Oval flap ameliyatı

Flap ameliyatlarının bir çaşididir. Diğer flap ameliyatları gibi yan taraftan cilt kaydırma şeklinde yapılır. Çıkış mantığı şudur;baklava dilimi gibi kesilip kaydırma şeklinde yapılan flap ameliyatlarında kaydırılan cilt parçasının sivri köşesine yeterli kan gidemediğinden köşe kısımlarda çürüme olabilmektedir.
Bu tür cilt çürümeleri ciddi sorun olur ve tedavisi oldukça sıkıntılıdır.
Oval şekilde yapılan keside köşe olmadığı için cilt çürümesi görülmez.
Genel olarak değerlendirildiğinde diğer flep ameliyatlarında olduğu gibi gerçekte 1-2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için daha geniş bir cilt kesilmiştir. Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır. Aşağıda resimlerini göreceğiniz ameliyat Bascom ameliyatıyla çok daha küçük bir alandan yapılabilirdi. Bu şekilde yapılsaydı 20 cm lik değil 2-3 cm lik bir iz kalırdı.
İzin büyüklüğü estetik kadar ağrı düzeyinide belirler. Küçük kesiyle yapıldığında hasta aynı gün işine dönebilirken bu yöntemde 15 gün yatak istirahatı gerekir.

W Flap ameliyatı

Diğer flap ameliyatları ile aynı mantıkla yapılır. Hastalıklı bölge genişçe çıkarılır ve yan taraflardan cilt kaydırılır. Temel amaç yanlardaki sağlıklı cildi orta kesime getirmek ve bunu yaparken gerginliğe sebep olmamaktır.

Yapılan flap ameliyatlarının en ağıdır çünkü kesilen cilt çok fazladır. Ameliyat sonrası kalacak iz miktarı da buna paralel olarak daha fazla olur.

Çok ilerlemiş kıl dönmelerinin tedavisinde tercih edilebilir ancak uygulayan cerrah sayısı çok azdır ve yaygın değildir.

W şeklinde kesik yapılır ve bu şekilde bir iz kalır.

Flap ameliyatlarının genel avantaj ve dezavantajları bu yöntem içinde geçerlidir. Kıl dönmesi ameliyatları içinde en az yapılandır.

Abartılı iz bırakması sebebiyle bayanlar için son derece rahatsız edici olabilir.

Yan flap operasyonu

Pilonidal sinüsün olduğu alanı alıp yan taraftan cilt çekme ameliyatıdır. Değişik şekillerde yapılan flap ameliyatlarından biridir. Yaralanma alanı çok büyük olduğu için çok tercih edilmemektedir. Ameliyatın mantığı çıkarılan dokudan sonra cilt dikildiğinde gerginlik olmasını engellemektir.

Orta alandan sinüsün olduğu yer dikdörtgen şeklinde çıkarılır sağ veya sol taraftan aynı ölçülerde cilt kesilerek boş alana dikilir. Gerginliği engelleme yanı sıra daha sağlam bir cilt kaydırılmış olur.

Genel olarak değerlendirildiğinde gerçekte 2 cm lik alanda olan kıl dönmesini almak için 30-40 cm lik cilt kesilmiştir. Çok tarvmatik bir ameliyattır ve abartılı iz bırakır. Aşağıda resimlerini göreceğiniz ameliyat bascom ameliyatıyla çok daha küçük bir alandan yapılabilirdi. Bu şekilde yapılsaydı 30-40 cm lik değil 2-3 cm lik iz kalırdı.

Kıl dönmesi pansumanı nasıl yapılır

Her ameliyattan sonra bir şekilde bakım gerekir,kıl dönmesi ameliyatı sonrası yara bakımı ve pansumanı ameliyat kadar önemli olabilmektedir.
Pansuman uygulaması yapılan ameliyat tekniğine göre tekrar ihtimalini çok değiştirir. Yeterli ve zamanında pansuman yapılmaması yaraya tekrar kıl girmesine ve yaradan kıl girmeside hastalığın tekrarına sebep olabilmektedir.
Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yapılan tekniğe göre 0-15 gün arası istirahat gereksiniminden doğan iş gücü kaybı yanında pansumanlarda iş gücü kaybına sebep olabilmektedir.
Klasik ameliyat ve buna benzer flap ve karidakis ameliyatları sonrası dikişler 12-15.günlerde alınıp pansuman uygulamasına son verilir. Ama açık bırakma tekniğinde hasta işine erken dönsede 4-5 ay boyunca pansumanlara devam etmesi gerekir.
Bu pansumanlar göz ardı edilebilir gibi görünsede hasta her gün bir sağlık kuruluşuna gidip pansuman yaptırmak zorunda kalabilir.
Aylarca sürebilen bu dönemde hasta her pansumanda acı duyar ve zaman kaybeder.Diğer taraftan küçük miktarlardada olsa ekonomik kayıp ve sağlık kuruluşuna iş yüküdür.
Micro sinüsektomi (Bscom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır.Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur.
2.günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar.Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez.
Tekrar kontrol gerekmez. Alınabilecek dikiş yoktur.
Pansuman esnasında kan ve alışılmadık akıntı görülmesi uzman kontrolü gerektirir özellikle akıntının kokulu olması iltihap olduğu yönünde bulgudur ve yaraya uzman müdahalesi gerekebilir.
Ameliyat yerinde iltihap gelişmesi yaranın tekrar açılmasını gerektirebilir yada yara kendiliğinden açılabilir.Her iki durumda da hastalığın yeniden oluşma ihtimali çok artar.
Açık bırakma ameliyatları sonrası ve kapalı yapıldığı halde açılan ameliyatlardan sonra genel olarak sağlık kuruluşunda pansuman yaptırılsada hastanın evde kendinin bakım yapması iyileşme hızını çok artırır.
4-5.günden sonra günde 2 defa banyoda ameliyat bölgesine duş tutmak veya leğene konan sabunlu su ile bol su boca ederek yıkamak yara iyileşme süresini günaşırı pansuman uygulamasının yarısına kadar düşürmektedir.
Yıkamanın bu olumlu etkisi şu şekilde izah edilebilir;açık yarada % 100 ihtimalle iltihap olur seyrek pansumanlarda iltihap sadece 2 günde bir uzaklaştırılır ve yara nerdeyse sürekli iltihaplıdır sık yıkama işleminde ise iltihapsız dönemler çok daha uzun olur.İltihap yara iyileşmesini olumsuz etkilediği için iyileşme süresi kısalır.
Micro sinüsektomi (Bscom ameliyatı) yönteminde yara bakımı ve pansuman farklıdır. Pansuman önerilmez hasta ameliyattan 10 dakika sonra işine dönebilir yasaklanan tek şey ilk 48 saat banyodur. 2.günün sonunda hasta ameliyat bitiminde konan pansumanı kendi alır ve banyosunu yapar. Banyo sonrası tekrar pansuman önerilmez. Tekrar kontrol gerekmez.Alınabilecek dikiş yoktur.
Hangi ameliyatı yaptıracağınızı araştırırken ameliyat sonrası uğraşıları da hesaba katmalısınız.

kıl dönmesi pansumanı nasıl yapılır

http://www.ideaklinikkadikoy.com/istanbul-kil-donmesi-ameliyati/

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Kıl dönmesi ameliyat” Yazısında 43 Yorum

 1. Ayse says:

  Hocam ben 25 gun once kıl donmesi ameliyatı oldum. Dikis atildi ama dikisler iki hafta sonra acilirken ustteki dikisler tutmadigi icin yara acildi. Alttaki dikislerde bir sorun yok ama. Hergün duzenli pansuman yaptırıyorum enfeksiyonu temizlenmedigi icin bir baska doktora kontrole gittim oksijenli su ile birkac kere temizledikten sonra uste yine dikis atabilecegini ve yaranin bir hafta icinde kapanacagini soyledi. Yani yaklasik 1 ay sureden sonra dikis atilmasinin olumsuz yonleri var midir? Dikisler açıldıktan sonra ip deliklerinden kıl girme riski var mi?
  Dr.Muharrem Kaya
  yara bakımında oksijenli suyun yeri yok artık.açık yaranın iyileştirilmesinde extra yöntemler kullanmak gerekiyor.bu konunun uzmanları ile görüşmelisiniz.aynı zamanda tekrar kıl girişine engel olmak için genel hijyene dikkat etmelisiniz

 2. Ebru says:

  Hocam merhaba ben 2014 yılında kıl dönmesi oldum ve doktor gümüş nitrat uyguladı ama geçmedi o yüzden ameliyat oldum. Yarı açık tekniği uygulandı. 2016 yilinda tekrarladı ve tekrar ameliyat oldum komple kapatıldı. şuan yaklaşık 1 yıl kadardır yine tekrarladı şuan ameliyat olmam gerekiyor ama lazere gidiyorum. Ameliyatım daha başarılı geçsin diye lazer bittikten sonra ameliyat olmak istiyorum. 3. Ameliyata gircem. Şuan hastaligim ilerlemiş durumda. Hangi yöntemle ameliyat olmamı önerirsiniz lütfen yardımcı olun.
  Dr.Muharrem Kaya
  eğer uygunsa mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi olmanı öneririm.ideaklinik şubelerinde mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi yapıyorlar.05426210888 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz

  • Ebru says:

   Hastalık ilerlediği zaman da mikrosinusektomi uygulanabiliyor mu hocam, komple temizlenir mi alan
   Dr.Muharrem Kaya
   bu konuda daha ayrıntılı bilgi için 05426210888 nolu telefondan bilgi almanızı öneririm

 3. AYFER says:

  hocam iyi günler bende kıl dönmesi olduğunu söylediler ama ben bundan 3 yıl önce zaten flap yöntemiyle ameliyat olmuştum şimdi tekrar ameliyat mı olmam gerekiyor ?
  Dr.Muharrem Kaya
  kıl dönmesi genel hijyene dikkat edilmediğinde tekrar eden bir hastalık.bu nedenle nüks etmiş.mikrosinusektomi yöntemini araştırın

 4. Sergen says:

  Hocam ben 15 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. 9 cm lik bir kesi var.Dikis atıldı.Bana hangi yöntem olduğunu soylemediler.Sizce hangi yöntem olabilir?
  Dr.Muharrem Kaya
  klasik yöntemlerde kıl dönmenizin durumuna göre uygulamalar değişebilir.bu yüzden hangi yöntem olduğu hakkında yorum yapmak zor

 5. Sergen says:

  Hocam ben 2 ay önce kil dönmesi ameliyatı oldum kapalı yöntemle ama yara tamamen kapandı 1 cm küçük delik kaldı ve intihap ve lavabo ya oturunca kanama geliyor. Hastalık terkar nuks etmiş olabilir mi 2 ay içinde
  Dr. Muharrem Kaya
  2 ayda nüks etme ihtimali düşük, basit açıklık olabilir ve genellikle gümüşle düzelir, doktorunuzla görüşmelisiniz.

 6. harun türk says:

  hocam merhabalar,
  ben 2011 ve 2014 yıllarında kıl dönmesinden ameliyat oldum işim gereği sürekli oturan bir insanım istanbul da yaşıyorum hastalık tekrar nüksetti zaten ikinci ameliyattan sonra yaram hiç iyileşmedi kendi yöntemlerimle pansuman yaparak kapatmaya çalıştım ama olmadı son iki haftadır yaram çok kötüleşti şişme ve ağrı ve akıntı ve ayrıca yara yukarı doğru ilerlemeye başladı ağrı seviyem çok arttı ben 6 senedir bu acıyı çekiyorum ve ameliyat olurken iyi bir hekime ve ilgilenecek bir doktora olmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum lütfen acil önerilerini bekliyorum
  Dr.Muharrem Kaya
  Bakırköy de genel cerrahi uzmanı,Op.Dr.Seher Şirin le görüşmenizi öneririm

 7. Ayşegül says:

  Merhaba hocam benim de kıl dönmesi var fakat doktora gittiğimde çok küçük olduğu ve dikkat ettiğim takdirde sıkıntı yaratmayacağı ameliyata gerek olmadığı söylendi sizce ne yapmalıyım herhangi bir şikayetim yok bu arada sadece çok sert zeminlerde biraz sızı oluyor onun dışında akıntı apse ve benzeri bir durum söz konusu değil
  Dr Muharrem Kaya
  Herhalde doktorunuz sizi sallamış çünkü küçükken tedavisi çok daha kolaydır, mikro sinüsektomi yöntemini uygulayan bir cerrahla görüşün derim

 8. Taha says:

  Hocam merhaba benim kıl dönmesi Temmuz ayın da fark ettim.Şuana kadar ağrı yok ama akıntı oluyor.Şimdi orda sivilce oluşmuş onu patlatıyım mı(15 tatil de doktora gitcem o zamana kadar bekliyim mi)Bir de mikrosinusektomi ameliyatı bana olur mu?
  Dr Muharrem Kaya
  sivilce apse bulgusudur.apse tedavisi olmalısın.1,5-2 ay sonrada kıl dönmeni tedavi ettirmelisin.mikrosinusektomi yöntemi ile tedavi olabilirsin.

 9. Yusuf says:

  Hocam öncelikle kolay gelsin.
  Hocam ben 2 hafta önce devlet hastanesi gittim kıl dönmesine baktılar ufak delikler var denil. Kıl dönmesi daha halen küçük bunun ameliyat uygulaması nasıl olsa daha iyi olur.
  Dr Muharrem Kaya
  oluşan kıl keseciğinin çıkarılması gerekir.küçük yada büyük olması önemli değil.mikrosinusektomi yöntemini araştırın

 10. burcu says:

  Hocam Merhaba bende yaklaşık 6,7 aydır dönem dönem kuyruk sokumunda ağrı oluyordu sonra kendiliğinden gidiyordu fakat son 3 gündür findik buyuklugunde şişkinlik ve agri hissediyorum sırt üstü yatamiyorum otururken ağrı oluyor sanırım ilk başta apseyi alcaklar sonra ameliyat olucam apseyi alirken ağrı oluyormu birde nasıl bir tedavi oluyor cevaplarsaniz çok sevinirim hocam ?
  Dr.Muharrem Kaya
  Genellikle uyuşturulur. 3-4 dakika sürer

  • burcu says:

   Hocam apseyi aldiklarinda şişkinlik ve agri hemen geçiyormu?
   Dr Muharrem Kaya
   ağrı hemen ortadan kalkar

bebek