Kıl dönmesi hastalığı çok fazla tekrarlaması sebebiyle en çok ameliyat tekniği geliştirilen hastalıklardandır halihazırda uygulanan 15 farklı yöntem vardır, sadece 7-8 çeşit flap yöntemi vardır.. Tarif edilen her ameliyat bazı avantajlar eklemiştir ama iş gücü kaybı, tekrarlama gibi sorunlar bir çok yöntemde aşılamamıştır.

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyatları
Mikro Sinüsektomi
Mikro sınüsektomide; mikro kelimesi işlemin küçüklüğünü, sınüsektomi ise kıl yumağının (sinüs) çıkarılmasını ifade etmektedir. Normal ameliyatlarda cilt 12-30 cm kesilirken, mikro sınüsektomide 1-2 cm cilt kesisi yeterli olmaktadır. Bu sayede ciltte görünür yara ve dikiş izi kalmaz. Kıl dönmesinde dikiş izi önemsenmese de kadın hastaların arkasında kocaman bir Z harfi şeklinde iz kalması ciddi sıkıntı yapabilmektedir. Çağdaş kıl dönmesi ameliyatları sınıfındandır. D.ğer çağdaş amelitarlar Bascom procedür, pit picking ve sinsotomi yöntmeleine benzer.

Çağdaş Kıl Dönmesi Ameliyatı Videosu
Bu videoyu izlemeden hangi yöntemle ameliyat olacağınıza karar vermemelisiniz.

Mikro Sınüsektomi Avantajı
Kıl dönmelerinin % 90 dan fazlası 1-2 cm lik bir alandadır ve ameliyat 1-2 cm lik küçük bir alandan gerçekleştirilebilir. Doğal olarak başvuran kıl dönmesi hastalarının yaklaşık % 90’ı bu yöntemle işine, okuluna ara vermeden ayaktan tedavi edilebilir. Ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde hafif ağrı olabilir, iyileşme tamamlandığında görünür bir iz kalmaz. Hastanede yatmayı gerektirmediği için daha ekonomiktir. Mikro sinüsektomide en önemli sorun bilen cerrah sayısının yetersiz olmasıdır. Giderek yaygınlaşsa da ne yazıkki hala klasik ameliyat yapan yerler vardır.
Mikro sinüsektomi dışında Bascom procedür, pit picking ve sinüsotomi ameliyatları da vardır. Hepsinin avantajları yaklaşık aynıdır. Bu yöntemler ayrı sayfalarda yazılmıştır.

Bascom Ameliyatı
John Bascom tarafından tanımlanmışitır, nüans farkları olmakla birlikte mikro sinsektomi ve diğer çağdaş yöntemlere benzer şekilde uygulanır. Sonuçları da bu ameliyatlara benzer. Yani hasta aynı gün işine dönebilir, tekrarı azdır, ağrı minimaldir.

Pit Picking Ameliyatı
Pit delik picking toplamak anlamına gelir, yani kılların giriş deliklerini almak şeklinde tarif edilebilir. Bu delikler alınır ve bu deliklerden içeri girilip kıllar temizlenir. Sinüsotomi denilen ameliyatsız yöntem olarak lanse edilen yönteme benzer.
Klasik Kıl Dönmesi Ameliyatı
Uzun yıllardır yapılan bir ameliyattır. Kıl dönmesinin olduğu alan genişçe çıkarılır, oluşan açıklık cilt uç uca gelecek şekilde kalın iplerle dikilir. Rutin pansumanlar sonrası 12-14.günlerde dikişler alınır.
Klasik Ameliyatın Avantajları ;
Her hastaya uygulanabilir
Ameliyat süresi kısadır(25-30 dakika).
Klasik Ameliyatın Dezavantajları
Tekrarlama ihtimali çok yüksektir % 30 (% 50 ye çıktığını yazan yayınlar mevcuttur)
Narkoz gerektirir
2-4 Hafta pansuman ve bakım gerektirir
10-15 gün iş gücü kaybı olur
Yataklı tedavi kurumu gerektirir.
Ameliyatın sonrası ağrı çok fazladır, giderek azalan şekilde 10-15 gün devam eder.
Geniş yara izi kalır.
Yüzde 10-15 enfeksiyon gelişebilir
Ameliyat sonrası erken dönemde yara açılabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Yarı Kapama Tekniği
Kıl dönmesinin olduğu alan kesilerek çıkarılır; oluşan boşluk yanlardaki cilt uç uca değil, zemine dikilir. Uç uca dikilmediği için açık kalır ama açık yönteme kıyasla daha küçük bir yara kalır.Çok tercih edilen bir yöntem değildir.
Yarı Kapama Tekniği Avantajları
Cerrah açısından kolay uygulanan bir tekniktir.
Diğer ameliyatlardan kısa sürer ( 20-25 dakika)
Bölgesel uyuşturmayla yapılabilir.
Hasta açık yara olmasına rağmen 4-10 günde işine dönebilir
Her vakaya uygulanabilir.
Yarı Kapama Tekniği Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır
3-6 ay pansuman gerektirir
Ağrı fazladır.
Geniş yara izi kalır.
Yüzde yüze yakın ihtimalle iltihap gelişir ama genellikle ciddi sorun yaratmaz
İltihaba bağlı aylarca akıntı ve koku olur.
Ameliyat sonrası erken dönemde kanama olabilir.
Tekrar etme yada hiç düzelmeme ihtimali % 10 kadardır
Açık Bırakma Tekniği
Kıl dönmesinin olduğu alan genişçe çıkarılır, oluşan boşluk kendi haline dolmaya bırakılır. Boşluk alttan dolarken aynı anda ciltle kapanır, bu süre zarfında rutin pansumanlar yapılır. Yeni oluşan cilt kılın batmasına karşı daha dirençli olduğundan tekrar kıl dönmesi olma ihtimali diğer ameliyatlardan azdır.
Avantajları;Ameliyatlar arasında en az tekrarlayan tedavi şekillerinden biridir ( % 5 )
Cerrah açısından kolay uygulanan bir tekniktir.Diğer ameliyatlardan kısa sürer ( 20-25 dakika)
Bölgesel uyuşturmayla yapılabilir.
Hasta açık yara olmasına rağmen 4-10 günde işine dönebilir
Her vakaya uygulanabilir.
Açık Bırakma Tekniği Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır
3-6 ay pansuman gerektirir
Yataklı tedavi kurumu gerektirebilir.
Ağrı fazladır ancak 3-5 günde azalır
Geniş alanda çukur şeklinde yara izi kalır.
İltihaba bağlı aylarca akıntı ve koku olur.
Ameliyat sonrası erken dönemde kanama olabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Kapalı Pansumansız Teknik
7-8 yıldır uygulanan bir tekniktir. Kıl dönmesinin olduğu alan vücudun tam ortasından değil de bir tarafa kaydırılarak yapılan kesiyle çıkarılır ve cilt karşı tarafa kaydırılarak derinden yüzeye doğru kat kat dikilir. Cilt dikişi estetik dikiş denen şekilde gizli konulur bu sayede ameliyat bitiminde belirgin bir açıklık kalmaz.
Kapalı Pansumansız Teknik Üstünlükleri
Ameliyat süresi kısadır
Kalan iz daha kabul edilebilir düzeydedir
Tekrarlama ihtimali % 7 dir
Pansuman ve bakım gerektirmez
Kapalı Pansumansız Teknik Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır(kapalı dense de açılma riski ve ağrı sebebiyle 10 gün)
Narkoz gerektirir
Sonrası ağrı fazladır.
Yara izi olur .
Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir
Ameliyat sonrası erken dönemde yara açılabilir.
Ameliyat sonrası zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Ameliyat sonrası vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.
Kıl Dönmesi Flap Yöntemi
Çok farklı flap tekniği vardır ,farkları çevrilen cildin şekli farklıdır.Genel olarak orta hattaki kıl dönmesini çıkarıp yerine yanlardan daha dayanıklı kılsız bir cilt parçasını getirip dikme işlemini içerir.Kıl dönmesi çıkarıldıktan sonra oluşan boşluğa yan taraftan cilt, cilt altı ve kasın zarını içeren bir parça dil şeklinde kökü vücuda bağlı olarak getirilip dikilir. En büyük üstünlüğü tekrarı diğer ameliyatlara oranla daha azdır. Limberg, rhomboid, eliptik, karydakis, modifiyelimberg, V-Y flap, Z plasti gibi çeşitli isimler verilmiştir. En iyi flep yöntemi karidakis’tir.
Karidakis Ameliyatı
D flap te denmektedir. Deri büyük D harfi şeklinde kesilerek bir kısım deri yana kaydırılır. Flaplar arasında en pratik olandır. İşe dönüş erkendir.
Flap Yöntemi Avantajları
Tekrarlama ihtimali düşüktür(% 7- 8 )
Gerginlik olmadığından daha az ağrılıdır ancak kesilen alan çok fazla olduğu için uzun süren ğrı olur
Flap Yöntemi Dezavantajları
İş gücü kaybı fazladır (10-15 gün yatak istirahatş gerektirebilir)
Narkoz gerektirir(bölgesel uyuşturmayla yapılabilir ama kalite düşer)
Yataklı tedavi kurumu gerektirir bu da maliyeti artırır
Abartılı bir yara izi olur ( 10-12 cm uzunluğunda büyük bir “Z” harfi şeklinde
Yüzde 12 civarında enfeksiyon gelişebilir, bazi iltihaplarda yara açılır ve iyileşme süresi aylarca sürebilir
Erken dönemde yara açılabilir, zorunlu yatış pozisyonu gerekir.
Vakum aleti konmazsa kanama ve enfeksiyon riski çok artar.
Teknik olarak zor bir ameliyattır çünkü çok kesik yapılır ve 20-30 dikiş atmak gerekir.
Uzun sürer (40-45 dakika)
Bütün bunlar ve artık uygulanmadığı için burada bahsedilmeyen ameliyatlardan sonra Idea Kliniği tarafından geliştirilen mikro sinüsektomi ile kıl dönmesi tedavisi avantajları sebebiyle giderek yaygınlaşan bir tekniktir. Orta vadede uygun vakalarda standart tedavi haline gelecektir.
Ameliyat olmaya karar verilmeden önce yöntemlerin farkları iyi algılanmalıdır

Ameliyatsız Kıl Dönmesi Tedavisi
Geçmişte uygulanan fenol ve gümüş nitrat tedavileri gerçek bir tedavi olmamaları ve neredeyse hastaların hepsinin yıllar içinde ameliyat olmak zorunda kaldığı için uygulayıcısı pek kalmamıştır. Bu fenol ve gümüş nitrat uygulamaları sorunu gerçek anlamda çözemez çünkü hastalığın asıl nedeni olan kılların giriş delikleri ve sinüs olduğu gibi kalır.
bilinen tek etkili ameliyatsız yöntem sinüsotomidir. Sinüsotomi ayrı sayfada ayrıntılı ele alınmıştır.
www.kildonmesi.com.tr den özetlenerek alıntıdır.

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Kıl Dönmesi Ameliyatları” Yazısında 624 Yorum

 1. mrve says:

  Merhaba bende bundan 2 önce özwl bir klinikte oldum küçük kesilerle içindeki keseyi aldılar 1 ay da tamamen iyleştim ama şuanda kanla karışık akımtılarım var ve 2 tane delik bu deliklerin biri vardı biri yeni çıktı ve korkuyorum twkrar yaşamak istemiyorum sebebi ne acba
  Dr.Muharrem Kaya
  genel hijyene dikkat etmediğinşz için kıl dönmeniz nüks etmiş tedavi olmalısınız

 2. Kemal says:

  Merhaba hocam
  35 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ve 2 inçi ameliyatım idi doktorum 20 günde dikişlerini aldırmamı söyledi dikişler alındıktan açıklık var denildi ameliyat yapan doktoruma gittim tekrardan ameliyat yerin iltihap kapmış dedi ve açılan yerin içini tekrar temizleyip dikiş attı. Neden iltihap yapar hocam günde 3 defa pansuman yapıyoruz evde uzun sürerim kapanması ilaç felanda birşey vermedi .
  Çok korkuyorum kapanmaz die neler yapmam gerekir bilgilendirirseniz sevinirim hocam iyi günler
  Dr.Muharrem Kaya
  kıl dönmesi ameliyatından sonra yapılacaklar için şu linke bakabilirsiniz.https://www.sehersirin.com/kil-donmesi-ameliyati-sonrasi-neler-yapilmali/

 3. Elyasaa says:

  Hocam 4 yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ama halen oturmaam da sıkıntı yaşıyorum doktora gittim ultrason çektim az bi ödem oluşmuş ama o emli değil arveles kullan dedi ama genede rahat değilim bana neler onerebilirsiniZ
  Dr.Muharrem Kaya
  ben cerrah değilim.bu nedenle size çok yardımcı olamam.05426210888 nolu telefondan ideaklinikle görüşürseniz sizi bilgilendirirler

 4. Bahar says:

  Hocam ben açık ameliyat oldum kıl donmesinden 2 hafta oluyo duş ne zaman alınabilir bide yara ne zaman kapanır her gün düzenli pansuman devam ediyor daha ne kadar sürer pansuman
  Dr.Muharrem Kaya
  her cerrahın farklı uygulamaları vardır.bu nedenle hekiminize sormanızı öneririm

siput