Makat çatlağı makat bölgesinin en ağrılı hastalıklarındandır. Basurdan sonra en sık görülen anüs hastalığıdır. En sık sebebi kabızlıktır. Erken dönemde hasta sadece tuvalet yaparken cam çiziyormuş hissi şeklinde acı duyar ancak tedavi edilmezse müzminleşir ve hasta aynı acıyı çeker ancak tuvaletten sonra saatlerce ağrı yaşar. Makat kasları gevşeyemediği için zorlukla boşaltır.
Erken dönemlerde makat çatlağı kremleriyle % 50 ihtimalle düzelirken kronikleştiğinde ilaçla düzelme şansı kalmaz ve botox veya ameliyat gerekir. Uzun yıllardır uygulanan ameliyata alternatif olarak geliştirilen botox tedavisi ameliyat kadar yüksek başarıyasahiptir.
Makat çatlağı botox :Yeni oluşmuş makat çatlağının ilaçla tedavisine cevap alınamaması durumunda ve müzminleşmiş makat çatlaklarında botox ilk tercih olmalıdır. Ameliyatın zorluğu ve kalıcı yan etkilerinin olması sebebiyle özellikle gelişmiş ülkelerde botox yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.Avrupa ülkelerinde sigorta şirketleri botoxla tedavi bedelini öderken Türkiye de ödememektedir bu durum hastaya ekonomik yük getirdiği için daha az tercih sebebi olmaktadır, aslında sigorta kurumları için de ekonomik bir tedavi seçeneğidir.
Tedavide botilismus toxini A kullanılır. Muayenehane şartlarında 1 dakika gibi kısa sürede yapılan enjeksiyon sonrası herhangi bir risk,yan etki ve ıstırap yaşanmaz.
Makat çatlağı tedavisinde botox nasıl uygulanır ?
Çok ince iğne yardımıyla parmak eşliğinde felç edilmek istenen sol ve sağ kasın içine 50 şer ünite yapılır.Uygulama uyuşturucu gerektirmeden 1 dakikada yapılabilir.Enjeksiyon ağrısı kadar ağrı olur.
Makat çatlağında botoxun başarısı ne kadardır ?
Başarıda en önemli husus kaç ünite yapıldığıdır çünkü bir çok klinikte 20+20 ünite yapılmaktadır bu doz düşük kaldığı için başarı oranı da % 60 lar düzeyinde kalmaktadır ama her iki tarafa 50 şer ünite yani toplam 100 ünite yapıldığında başarı oranı % 95 e çıkmaktadır. Bir diğer önemli konu ise kasın içine uygun şekilde verilip verilmediğidir, bu başarı oranı tecrübeli ellerde geçerli bir orandır. Uygun kasın içine yapılmazsa başarı düşer.
Botoxla anal fissür tedavisinin avantajları
* Ameliyattan sonra % 0.1-0.2 oranında görülebilen kalıcı gaz ve dışkı kaçırma botoxda asla olmaz.
* Ameliyat korkusu olan ve ağrı eşiği düşük canı tatlı insanlar ameliyatı ertelemekte ve yaşam kalitesi düşmektedir.Botoxla tedavide bu sorunlar olmaz.
* Narkoz riski taşımaz (yüksek tansiyon,kalp hastalığı,şeker gibi nedenlerle) için ameliyat olamayan hastalara çözüm üretilir.
* Uygulaması çok kolaydır,1 dakika içinde zahmetsiz bir şekilde uygulanır.
*Hiçbir hazırlık (lavman,musil,traş, rektoskopi) ve tahlile ihtiyaç olmaz.
*Kullanılan çok ince iğne sayesinde ağrı çok azdır.
*Başarı şansı yüksektir
*Hasta tedaviden hemen sonra işine dönebilir.
*Kanama riski yoktur
*İltihap,kanama,dikiş açılması gibi riskleri olmaz.
*Ameliyat sonrası ortaya çıkan makatta yamuk görünüm makat kesilmediği için bu tedavi sonrası görülmez.
Makat çatlağı botox tedavisinin olumsuz yönleri:
*Türkiye de resmi kurumlar tedaviyi karşılamaz.
*İlaç pahalıdır.
Sonuç olarak
Makat çatlağının botoxla tedavisi ameliyat kadar başarılıdır ve ameliyata bağlı yan etkiler asla görülmez. İlaçla düzelmeyen anal fissürlerde mutlaka botox tercih edilmeli ancak kesinlikle tecrübeli ellerde yaptırılmalıdır. Butuxla makat çatlağı tedavisi alternatif tedavi değil ameliyata yakın başarısı olan bir tedavi seçeneğidir.
makat çatlağında botox uygulayan hastaneler

makat çatlağı botox

https://www.ideaklinikankara.com/botoksla-anal-fissur-tedavisi/
https://www.makatcatlagi.net/botoksla-makat-catlagi-tedavisi
https://www.ideaklinik.com/anal-fissur-makat-catlagi-tedavisi.html

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Botoxla makat çatlağı tedavisi” Yazısında Yorum Yok

bebek