Safra Kesesi Nasıl Bir Organdır?
Karnımızda bulunan karaciğere yapışık halde duran küçük, armut şeklinde bir organdır. Karaciğerden gelen safranın vücutta depolanmasını sağlar. (Safra diğer adıyla öd, karaciğerde üretilip on iki parmak bağırsağına dökülen bir salgıdır. Yağ ve yağda eriyen vitaminlerin emilmesini sağlar. )
Kesenin temel iki görevi, salgısını depolamak, gerektiğine on iki parmak bağırsağına göndermek ve yağda emilen vitaminlerin emilimini sağlamaktır. Vücutta bulunan ana organlardan değil de, onlara yardımcı organ niteliğinde bir yapıdadır. Vücutta ki fonksiyonların işlevsel bir şekilde devam etmesi için olmazsa olmaz bir organ değildir. Bu organın herhangi bir sebeple yokluğu veyahut işlevini yapamaması durumunda karaciğer herhangi bir aksamaya sebep olmayacak şekilde safra kesesinin işlevini yerine getirebilmektedir.

Safra Kesesi Hastalıkları Nelerdir?
Bu organın hastalıkları sonradan meydana gelebilecekleri gibi doğuştan da olabilmektedir. Doğuştan olan hastalıklarda problem ya kesenin olmaması ya da birden fazla olmasıdır. Sonradan olan hastalıklar ise 3 grupta incelenmektedir. Bunlar; kese iltihabı, taşı, polipleri (ben denilen çıkıntı şeklinde yapılardır) ve urlarıdır.

 

Safra Kesesi Taşı Nedir?
Safra kesesinin içerisinde kolesterol ve pigmentler bulunmaktadır. Bunların çökelti oluşturması ile ortaya çıkan sert yapılara kese taşı denilmektedir. Bu maddelerin bozulma oranına göre oluşan yapılar farklılık gösterebilir. İlk oluştuklarında pigment veya birikinti şeklindedir. Zaman içerisinde safra taşı haline gelmektedir. Oluşan taşların çoğu kolesterol taşları, diğerleri billirubin taşlarıdır.
Kesede oluşan taş, kumlar bazı durumlarda hastada hiçbir şikayete neden olmazken bazı durumlarda da oldukça ağrılı olabilmektedir.
Kesede karşılaşılan hastalıkların neredeyse tamamı yaklaşık % 95 i taşl tır. Değişik taşlar oluşabilmektedir.
En sık karşılaşılan taş türleri
Kalsiyum taşı
Bilirübin taşı
Pigment taşı
Taşlar arasındas fark olsa da tedavisi aynıdır.

Safra Kesesinde Ben
Latince polip denilen bu hastalıkta kesenin içinde derideki et benine benzer çıkıntılar vardır. Saplı üzüm tanesi gibi görünür. Pilava konulan kuş üzümü büyüklüğündedir ama tedavi edilmezse giderek büyür. Ben gibi çıkıntıların yani poliplerin zamanla kanserleşme ihtimali olduğu yönünde çok sayıda bilimsel çalışma vardır. Ben varsa taş olmasa bile kese alınmalıdır.

Kimlerde Görülür?
Bağlık problemi erkeklere nazaran kadınlarda daha sık gözlenir. Özellikle doğum yapmış kadınlarda gözlenme oranı daha sıktır. Ayrıca kilolu bireylerde, hamilelerde ve yaşı ilerleyen bireylerde görülme ihtimali daha fazladır.

Belirtileri Nelerdir?
Oluşan taşlar genellikle hastalarda herhangi bir şikâyete sebep olmazlar. Ancak bazı hastalarda ise şiddetli ağrıların olduğu gözlenmiştir. Karın bölgesinin sağ üst bölümünde ve sırta vuran ağrılar, şişkinlik, kusma ve bulantı hastalığın belirtilerindendir.

Safra Kesesi İltihabı Nedir?
Bu hastalığın tıbbi ismi kolesistittir. Safra kesesinin tıkanması ile meydana gelir. Organda oluşmuş taş ve kum kesenin ağzını tıkar bu sebeple kese boşaltılamaz. Bu durum dolaşım bozukluğuna, ödem oluşumuna hatta çürüme, delinmeye sebep olabilmektedir.
Oluşan iltihapların 2 farklı türü bulunmaktadır.

Belirtileri Nelerdir?
İltihabın neden olduğu en büyük şikayet karnın üst bölümünde oluşan şiddetli, batma hissi veren, sürekli olan bir ağrıdır. Hastaların çoğu ağrıyı nefesle birlikte artan, iki kürek kemiğine kadar uzanan şiddetli bir ağrı şeklinde tanımlamaktadır. Kusma, bulantı, şişkinlik, yüksek ateşte hastalığın belirtilerindendir.

Safra Kesesi Uru Nedir?
Bu urlar iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İyi huylu urlar genellikle iltihaplanma sonrasında gözlenir. Genellikle herhangi bir belirti ve şikayete sebep olmazlar. Başa bir hastalığın tespitinde veya kesenin radyolojik muayenesinde tespit edilirler. Kötü huylu urlar ise kanserlerdir. Genellikle uzun yıllar taşı veya kumu olan, kese iltihabına maruz kalan hastalarda görülmektedir ancak hiçbir sorun yaşamayanlarda da görülebilir.

Belirtileri Nelerdir?
Kese kanserinde rastlanan en sık belirti giderek şiddetlenen ve zaman içerisinde geçmeyen ağrıdır. Böyle bir ağrının ilaçla geçirilmesi mümkün değildir. Ayrıca hasta giderek kilo kaybetme eğilimindedir. Bulgulara rağmen tedavi başlatılmazsa hastalığın ileri evresi olarak sarılıkta meydana gelebilmektedir.

 Hastalıkları Neden Olur?
Hastalıklarının oluşmasının pek çok sebebi olabilmektedir. Safra miktarının ve yoğunluğunun artması, çeşitli kan hastalıkları, safra taşlarının sebep olduğu tıkanıklıklar, kanda bazı maddelerin fazlalaşması en önemli faktörlerdir.  İleri yaş ve yüksek kolesterol de hastalığın sebepleri arasındadır. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin taş oluşmasına veya hastalıklarına doğrudan etkisi bulunmamaktadır. eğer taş oluşumu zaten gerçekleşmiş ise bazı yiyecekler ağrı yaşanmasına sebep olabilmektedir.

Hastalığın Teşhisi Nasıl Konulur?
Hastalığın tanısı muayene, kan tetkikleri ve karın USG’siyle konur. İlk aşama muayene ile hastanın karnının sağ bölgesindeki ağrının tespiti ile yapılır. Ardından kan tahlilleri yapılır. Bu tahlillerde beyaz küre denilen hücrelerdeki artış gözlenir.  Karın USG ile de kese duvarındaki değişimler, varsa taş, kum oluşumu saptanabilmektedir.

Kesenin Hastalıklarının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?
Tercih edilen tedavi seçeneği organın alınmasıdır. İltihaplı durumlarda ilk etapta antibiyotik ile iltihabi durum hafifletilerek ardından cerrahi müdahale yapılmaktadır.
kesenin alınması için yapılan cerrahi müdahaleler 2 farklı yolla yapılmaktadır. Bunlar açık, kapalı yöntem olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde kapalı olarak nitelendirilen yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemin tıbbi ismi laparoskopik tekniktir.

Safra Kesesi Ameliyatı

İki şekilde yapılmaktadır
Açık ameliyat (eski yöntem)
Kapalı ameliyat (laparoskopik, kansız bıçaksız yöntem de denir)

Laparoskopik Teknik Nasıl Uygulanır?
 Tedavide amaç kesenin sorunsuz bir şekilde karaciğere yapışık yüzünün ayrılması ve kesenin ( oluşan kum ve taş ile beraber) vücuttan çıkarılmasıdır. Bu tedavi uygulamasında işlem karına 3 4 delik açılarak uygulanır. Tedavi için hastaya genel anestezi uygulanmaktadır. Açılan deliklerden birine kamera yerleştirilir. Bu sayede müdahaleyi yapacak doktor görüntüyü büyüterek, istenilen açıdan görebilmektedir.
İşleme açılan deliklerden birisinden küçük bir boru sokup karın bölgesinin gazla şişirilmesi ile başlanır. Ardından sağ kaburganın altından da 3 küçük çubuk şeklinde alet vücuda sokulur. Bu aletler yardımı ile karaciğere yapışık olduğu karaciğer ve damarlardan bağımsız hale getirilir. Ardından açılmış olan kesilerden birinden bu kese çıkartılır. Karna doldurulan gazın tamamının boşaltılması ve açılan kesilerin gizli dikiş ile kapatılması ile işlem tamamlanır.
Hasta konforunun daha iyi olması ve işlem sonrasında daha az iz kalması bu yöntemin tercih edilmesini sağlamaktadır.

Safra Kesesi Kanseri
Seyrek görülen ancak çok tehlikeli kanserlerdendir, ciddi bir şikayet yapmadığı için sıkça geç fark edilir. Belirtileri safra kesesi taşı ile benzerdir, yol gösterici şikayetler olmaz.
Tedavisi cerrahidir, kese ameliyatla alınır ancak ilerleyip başka organlara sıçramışsa ameliyat önerilmez, daha çok kemoterapi gibi ameliyatsız yöntemler tercih edilir.

Ödü Patlamak
Çok korkmayı tanımlayan bir deyimdir. Korkuya bağlı olarak öd kesesinin yanisafra kesesinin patladığını ifade etmektedir ama bilimsel yönü yoktur. yani insan çok korksa da ödü patlamaz. Öd aslında zehir kadar zararlı bir sıvıdır, kaza, yaralanma veya ameliyata bağlı olarak karın içine akarsa ciddi sağlık sorunu yaratan ve çok acil durum olan peritonit ortaya çıkar.

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Safra Kesesi Tedavisi” Yazısında Yorum Yok

ikan