Sağırlık tedavisi sebebe, hastanın yaşına bağlı olarak çeşitli yöntemlerle yapılabilir. İleri yaşa bağlı olarak gelişen duymanın azalması daha çok kulağa takılan cihazlar yardımıyla büyük oranda düzelmektedir. Bebeklikte fark edilen duyma sorunu çok daha ciddidir ve daha etkin yöntemler gerekir.
sağırlık tedavisiSağırlık tedavisi konumuzun içeriği daha çok doğuştan olan yani 1-2 yaşlarında fark edilebilen sağırlığın tedavisi ile ilgilidir. İleri düzeyde duyma kaybı olan çocuklar 2-3 yaşına kadar ameliyat edilmelidir. Duymayı sağlayan cihazından faydalanamayacak kadar ileri derecede işitme kaybı olan çocuklara en geç 2-3 yaşına kadar koklear implant ameliyatı yapılması gerekmektedir. Aksi durumda işitme engeli sonucu konuşmayı da öğrenemezler. Bu yaş gurubunda en etkili yada diğer bir deyimle tek tedavi yöntemi koklear (cochlear) implanttır. Koklear implant sesi elektrik sinyallerine çevirerek iç kulağa ileten elektronik bir cihazdır. Özellikle doğuştan sağır olanlar, duyma kaybı ilerleyenler, kayıpları ve işitmesini her hangi bir nedenle sonradan kaybeden kişiler için kullanılıyor. Burada hastanın implant ameliyatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi deneyimli implant ekibince titizlikle yapılmalıdır. Yetişkinlerde de hasta işitmesini sonradan kaybetmişse, eğer bu menenjit gibi bir hastalık değilse çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Doğan her bin çocuktan 1 ile 3ünde işitme kaybı görülür. Bebek eğer yoğun bakım ünitesinde kalmışsa bu oran yüzde 2-3’lere kadar yükseliyor. Bu çocukların sağlıklı dil gelişimlerinin ve sosyalleşmelerinin sağlanması için bir an önce duymalarının sağlanması şart. Bunun için mümkünse bebeğe ilk 3 ayda kesin tanı konulması, daha sonraki 6 ay için de uygun işitme cihazı ile desteklenmesi gerekiyor. Bu 6 aylık süreçte bebeğin durumu yakın takibe alınıyor ve işitme cihazından yararlanıp yararlanmadığı tespit ediliyor. Çok ileri derecede işitme kaybı olan ve işitme cihazlarından faydalanamayan çocuklar tespit edilip kulaç içine ameliyatla cihaz konarak duymaları sağlanıyor. Bu konuda bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bunların önemli bir kısmı Prof. Dr.Mehmet ziya Özüer tarafından yapılmıştır. Çok ayrıntılı bir ameliyat olduğu için Türkiye’de az sayıda klinikte ve az sayıda doktor tarafından yapılmaktadır ve de tecrübenin önemi çok fazladır.
Uygun zamanda sağırlık tedavisi yapılmayan çocuklar ses duyamadığı için kendi seslerini de şekillendiremediği için genellikle konuşmaları da mümkün olmamaktadır yani sağır dilsiz denilen ciddi mağdur duruma düşmektedirler. Oysa koklear iplanta konulan çocuklar metalik te olsa sesi duyabildikleri için kendileri de seslerini şekillendirebilmekte ve normal duyan insanlar gibi konuşabilmektedir.
prof.dr.mehmet ziya özüerÇocuğunzuun duyması konusunda tereddütleriniz varsa en kısa srede bu konuda profesyonel destek alıp gerekli tedviyi yaptırmalısınız.
Prof. Dr.Mehmet ziya Özüer Koklear implant konusunda Türkiyenin en tecrübeli doktorudur. Türkiye’de kohlear iplantı ameliyatlarının önemli bir kısmı Prof. Dr.Mehmet ziya Özüer ve ekibi tarafından yapılmıştır.

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Sağırlık Tedavisi” Yazısında Yorum Yok

anjing