Teknolojik yenilikler eklendikçe ameliyatların yapılış sayısı azalmakta yapılan ameliyatlarınsa yapılma şekli değişmektedir.Bu değişim bir çok branşta yaşanmaktadır.Varis tedavisinde ise ameliyatlar büyük oranda terk edilmiş sadece kamu hastanelerinde yapılır hale gelmiştir.Yeniliklerin yakından takip edildiği ve varis tedavisine yoğunlaşmış özel sektör sağlık kuruluşlarında varis ameliyatları hiç yapılmamaktadır.
Geçmişte yaygın şekilde yapılmış ama büyük oranda terk edilmiş ameliyatlar;
-Stripping venektomi;Genişlemiş toplar damar boydan boya çıkarılır.Kasıkta kesilen yerden gönderilen tel diz veya bilekten çıkarılır ve damarın ucu bağlanıp çekilir.
-Pake exizyonu;Bacaktaki genişlemiş damarlar üzerindeki cilt kesilerek çıkarılır,kaç yerde varis varsa o kadar yer kesilir.
-Endovenöz lazer ameliyatı;Cilt kesilip genişlemiş damarın içine ışıkla damarı yakan prob gönderilerek yapılır.Bir çok klinik reklam amacıyla almış ancak sonuçları görüldükçe terk edilen bir yöntemdir.
-Endovenöz radyofrekans ameliyatı;lazere benzer şekilde cilt kesilip genişleyen damarın içine tel gönderilir,telin ucu elektrikle damarı yakar.Olumsuzluklar ve düşük başarısı sebebiyle büyük oranda kullanımı azalmıştır.
-Kapakçık onarımı;ilk yapıldığı yıllarda işe yaramadığı görüldüğü için kısa sürede terk edilmiş bir yöntemdir.
Ameliyatla tedavi yöntemleri yerini ameliyatsız (cilt kesilmeden uygulanan köpük,radyofrekans,lazer,skleroterapi) tedavi yöntemlerine terk etmiştir.Tedavi seçeneklerini araştırırken lazer,radyo frekans gibi yönlendirici kelimelerden etkilenmeden size en uygun olanı seçmeye çalışın.
Varis ameliyatları ile bilgiler idea tedavi merkezinden alınmıştır. https://www.varisistanbul.com/varis-ameliyati-olmak-zorunda-degilsiniz.html

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Varis ameliyatları” Yazısında Yorum Yok

anjing