Doğru yazılımıyla sclerothrapy uzun yıllardır uygulanan tedavi yöntemidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybı önem arz ettiğinden varis ameliyatları neredeyse tamamen terk edilmiştir ve en incesinden en kalınına kadar tüm varisler bu yöntemle tedavi edilmektedir.
skleroterapi yaptıranlarSkleroterapi Nedir ? Damarı skleroze (kimyasal olarak yakıp yok eden) eden tedavi demektir. Skleroz bir anlamda kimyasal olarak tahriş ederek yok etmek anlamına gelir.Damar iç yüzeyini kimyasal olarak tahriş edip büzüştürerek kapanmasını ve vücut tarafından metabolize edilerek yok edilmesini sağlama esasına dayanır.Uzun yıllardır bir çok ilaç kullanılmıştır. Uygulama kolaylığı başarısının yüksek olması, tekrarının az olması ve hasta rahatlığı yönünden üstünlükleri sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemidir.İlacın damara veriliş tarzı likit yani sıvı olarak veya köpük şeklinde) ve sonraki uygulamalar değişebilir.
Skleroterapi Olumsuzlukları;En önemli sosyal sorunu varis tedavisi yapan kurum ameliyatla tedavi seçeneğini kullandığında kurumdan alabileceği ücret skleroterapinin 8-15 katı düzeylerindedir bu sebeple hasta bu çağdaş yöntem yerine ameliyata yönlendirilmekte,konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan hasta ameliyata razı olmaktadır.Klasik ameliyattan ciddi farkı olmamasına rağmen bazı kurumlar endovenöz lazer tedavisini daha öne çıkarmaktadır bunun sebebi ise ameliyatın da 2-3 katı ücret alınmaktadır.Aslında skleroterapi tüm ameliyatlardan daha başarılırdır.Buna karşın SGK mensubu hastalara hizmet veren özel sağlık kuruluşları hastaya skleroterapinin varlığını ve üstünlüklerini söylemekte hastasına seçenek sunmaktadır.Variste ameliyatsız tüm yöntemleri uygulayan bir kliniğin fikrini almadan ameliyata karar vermemelisiniz.En kalın varisler bile skleroterapiyle rahatlıkla tedavi edilebilir.
skleroterapi nedirSkleroterapi Üstünlükleri;Türkiye de de skleroterapinin üstünlüklerini gören damar cerrahları ameliyatları terk etmekte ve bu yönteme geçmektedir bu sayede giderek skleroterapiyaygınlaşmaktadır.
Hasta memnuniyeti tamdır.
Yatırım maliyeti yoktur.
Kalınlar kadar ince varislerde tedavi edildiği için tekrar ihtimali ameliyattan çok daha düşüktür.
Ayaktan uygulandığı için iş gücü kaybı olamaz, aynı anda işe veya diğer sosyal aktivitelerine dönülebilir.
Ameliyatla alınabilen edilebilen tüm varisler yok edilebilir.
Ameliyatla alınamayacak kadar varisler de yok edilebilir.
Ağrısızdır.
Skleroterapi Yan Etkileri; Genellikle önemsenmeyecek düzeyde basit yan etkiler görülür ve bunların görülme sıklığı azdır
İlacın damardan dışarı kaçması sonucu deriyi tahriş edebilir küçük yara oluşur ancak genellikle sorunsuz düzelir.
Kahverengi leke çıkması; Yine ilaç damar dışına kaçınca olabilir ancak vücut reaksiyon da verebilir, 2 ay 2 yıl içinde düzelir
Morarma; Geriye kan kaçmasındandır 2 haftada düzelir
Şişme ; Reaksiyona bağlı flebit ve ödem olabilir
Damarda pıhtı olması; beklenen bir sonuçtur, yan etki değildir. Kendiliğinden sorunsuz düzelir.
Skleroterapi Riskleri; Ciddi riski yoktur güvenle kullanılmaktadır ve giderek yaygınlaşmaktadır. Yukarda yazılanlar basit risk sayılabilir,Yemek borusu dahil tüm varislerde bunun yanı sızre kan beni denilen hemanjiom ve basur tedavilerinde kullanılmaktadır.
Skleroterapi İğnesi; Aethoxysklerol adlı ilaç kullanılmaktadır.Yüzde yarım ile üç arasında değişen yoğunlukları vardır. Uygulanacak damarın genişliğine göre seçim yapılmaktadır.Skleroterapi ilacı poidocanol denilen madde içermektedir.Tek üreticisi Almanya’dır ve Almanya’dan ithal edilmektedir.
Skleroterapi Fiyatları; Çok değişken olmakla birlikte bu konuda tedavi ücretlerini internet ortamında paylaşan skleroterapi fiyatları yalnızca idea klinik’in verdiği fiyatlara ulaşılabilmektedir.Varisin yaygınlığına ve kullanılacak ek teknolojilere göre 400-8000 TL varis ameliyatı zormudurarasında değişmektedir ve bir defa ücret alınmaktadır. Gözün ancak görebileceği kadar incelerden iki parmak kalınlığına kadar tüm varislerin tedavisi üstlenilmektedir ve tüm tedavilerde SGK sı olanlara % 50 indirim uygulanmaktadır.Diğer taraftan muayene, dopler gibi isimler altında hastaya ek masraf çıkarılmamaktadır.Sonrası 1 yıl boyunca tüm sorunların ücretsiz çözüleceği yönünde garanti verilmektedir.Fiyatta dikkat edilmesi gereken bu hususlara dikkat edilmelidir yani daha tedaviye karar vermeden önce 350 -500 TL muayene veya doppler ücreti vermeden yada 4 seanmı geleceksiniz yoksa 24 seansmı sürecek sorusunu cevaplandırmadan senas ücretine 400 – 700 TL vermeyi kabul etmeden önce iyi düşünülmelidir. Idea kliniğin bir diğer hasta lehine uygulaması da şudur; hasta 6 şubeden hangisinde yada hangi şehirde tedaviye başlarsa başlasın ek ücret ödemeden istediği şubede devam edebilmektedir. Özellikle yaşadığı şehri yada İstanbul gibi büyük şehirde yaşadığı semti değiştirmek zorunda olan hastalar için istediği şubede devam etme hakkı son derece kolaylık sağlamaktadır. tabi doktorundan memnun kalmadığı için başka bir doktordan hizmet alma isteği de karşılanmış olmaktadır.
Skleroterapi Yaptıranlar; Genelde ciddi bir sorun yaşamazlar, uygulamadan 20 dakika sonra işlerine devam edebilirler, sıklıkla ağrı kesici almayı gerektirmeyecek düzeyde ağrı çekerler. Köpük uygulamalarında bu daha az yaşanır. Seyrek olarak uygulamadan hemen sonra geçici olarak öksürük görülebilmektedir. Tüm varislerinden kalıcı olarak kurtulabilirler.
Köpük Skleroterapi; Skleroterapide kullanılan ilacın bir ilaç 4 hava şeklinde karıştırılarak köpürtülüp damara verilmesidir.Aynı madde kullanılmasına rağmen köpüklü tedavinin şu üstünlükleri vardır
Daha az ilaçla daha fazla damar yok edilir
İlaç miktarı azaldığı için seanslar ertesi gün yapılabilir
Geçici leke ihtimali daha azdır
Çok ince damarlara da uygulanabilir
Skleroterapi Sonrası Bakım; Olabilecek bölgesel ağrı için havluya sarılmış buz veya başka şekilde soğuk kompres yapılabilir.Olabilecek morluklar geçicidir ancak daha çabuk gerilemesi için hirodoid jel kullanılabilir.Kalın damarlarda seyrek olarak görülebilen pıhtılar küçük açıklıktan çıkarılır.

Mikro Skleroterapi Nedir? Eskiden daha çok kalın damarlara uygulana yöntemin çok daha ince damarlara uygulanan şeklidir. Doktorun bilgi, beceri ve tecrübesi arttıkça uygulama alanı genişlemektedir. Mikroskleroterapi gözün ancak görebileceği kadar ince damarların ilaçla yok edilmesidir. Varis tedavisine yoğunlaşmış kalp damar cerrahisi uzmanlarından fleboloji uzmanlık eğitimi almış olanlar yani flebologlar uygulamaktadır.

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Skleroterapi Nedir” Yazısında Yorum Yok

kalkun