Varis başlangıcı dendiğinde erken dönem veya bilimsel tanımlamayla grade 1 varis akla gelir.Birçok hastalıkta hastalığın erken dönemi anlamında “başlangıç” kelimesi sıkça kullanılsa da genellikle doğru bir tanımlama olmamaktadır.Bilimsel tanımlamalar derece,grade,class gibi sınıflamalar şeklinde yapılmaktadır.Variste derecelendirme olduğu gibi ayrıca çeşitlilikte vardır.

Kalın bacak varisleri kalınlıklarına göre grade1-5 arası sınıflandırılır buna ek olarak,kılcal varis (telenjektazi) , orta kalınlıkta varis (retiküler varis) ve kalın varis çeşitleri vardır.

Çeşitlendirme oluşum şekline göre yapılırken derecelendirme hastalığın seviyesine göre yapılır.

Kapacık bozukluğuna bağlı olarak gelişen toplar damar genişlemeleri en erken formuna 1.derece en ileri formuna 5. derece denir.Kılcallar ise erken,az ve ileri düzeyde şeklinde sınıflandırılır.Kılcal varisler bacaklardan başka burun,yanak gibi vücudun her yerinde görülebilir.

Her hastalıkta olduğu gibi burada da erken dönemde tedavi hem tedavinin kolay ve başarılı olmasını sağlar hem de varisin zararlarından korur.

varisin başlangıcı

r

Doktorunuz Sorun & Öğrenin

“Varis başlangıcı” Yazısında Yorum Yok

gajah